Bomansplaats 10 omgetoverd tot studentenwoningen

Door de crisis staan veel kantoorpanden leeg. Camelot Leegstandsbeheer & -Advies klopte bij de gemeente Eindhoven aan met het plan het pand aan de Bomanshof 10 om te bouwen tot studentenwoningen. De gemeente Eindhoven juichte dit initiatief toe en maakte het juridisch mogelijk. Er zijn 107 units voor studenten en kleine huishoudens gerealiseerd. Ze zijn in augustus 2011 opgeleverd.

Bij de omvorming van kantoren tot (bijvoorbeeld) studentenwoningen snijdt het mes aan twee kanten. Door een leegstand pand een nieuwe functie te geven, fleurt de woon- en werkomgeving op. Bovendien kunnen daardoor meer studenten in Eindhoven wonen. Dat is mooi, want zij brengen kleur en leven in de stad. Blijven ze na hun studie in Eindhoven wonen en werken, dan versterken ze bovendien de regionale economie. 

Eindhoven geeft marktinitiatieven om kantoren een nieuwe bestemming te geven graag de ruimte. Dit beleid is bijzonder succesvol. Alleen al in 2011/2012 is in totaal 75.000 m2 kantoorruimte gesloopt, 17.000 m2 gerenoveerd en 15.000 m2 getransformeerd.

Neem contact op

  • * verplichte velden.
    ** Uw telefoonnummer of email adres is verplicht.